Logo Bru.nu

Bekijk Bruse bedrijven op de kaart!

© Murphy Forger

© Mandy Jongman


Stuur ook
jouw eigen
foto op!

Update renovatie Spuisluis Grevelingendam

woensdag 13 juli 2016 om 17:38 uur

De droogzetting aan de Grevelingenzijde

De aannemingscombinatie Van den Herik – SPIE is met volle energie bezig met het realiseren van de tijdelijke dam aan de Grevelingenzijde. Dit onderdeel van de renovatie is in volle gang en is een tijdrovend werk. Zorgvuldige opbouw van de tijdelijke dam is cruciaal, want deze moet straks het water van de Grevelingen tegenhouden gedurende de bouw. Als straks de bouwput wordt drooggezet dient er veilig en droog gewerkt te kunnen worden ten einde een kwalitatief en veilig werk te realiseren.

Aan de Oosterschelde zijde wordt het werk in den natte uitgevoerd, dit aangezien er aan deze kant enkel bestaande constructies hoeven te worden aangepast. Deze zijde is immers in de jaren tachtig al optimaal aangelegd om te kunnen spuien, inclusief de benodigde elementen, zoals de woelbak, stromingsverdeler en steenbestorting).
Op dit moment is de kern van de tijdelijke dam, bestaande uit stortsteen gereed. De buitenzijde van deze stenen dam wordt afgedekt met klei en hierop wordt een stevige kunststof folie toegepast. De klei samen met de folie zorgt voor een waterdichte dam.
Aan de randen van de toekomstige bouwput aan de Grevelingen is de onderaannemer van de aannemingscombinatie, de firma Tjaden, bezig met het aanbrengen van bronneringen. Deze bronneringen zullen de bouwput droog gaan houden.

    Tijdens deze droogzetting worden de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Schoonmaken van de bestaande spuisluis. De spuisluis wordt ontdaan van slib en aangroeiingen.
  • Aanbrengen van de nieuwe damwanden. De oude hebben de einde van hun levensduur bereikt en dienen vervangen te worden. Tevens worden deze anders geplaatst om de nieuwe stroom goed te kunnen geleiden.
  • Aanbrengen van de stromingsverdeler zodat het hevig stromende water wordt gedempt en via het stortebed veilig en zonder ontgrondingen het Grevelingen in kan stromen.
  • Aanbrengen van het stortebed ter voorkoming van uitspoelingen.

De werken aan de Oosterscheldezijde

Het slib en sediment aan deze zijde (toe- en afvoergeul) wordt momenteel verwijderd. Aan de uitstroom van de toe- en afvoergeul is een bellenscherm geplaatst. Deze machine zorgt voor bellen in het water, welke als barrière werkt om de zwevende slibdeeltjes in het water tegen te houden, zodat deze niet de Oosterschelde opstromen en daar tot vertroebeling leiden.

In de komende periode worden aan de Krammerzijde de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Schoonmaken van de bestaande spuisluis. Ook hier verwijderen slib en aangroeiingen verwijderd.
  • Aanbrengen van nieuwe damwanden. Ook aan de Oosterscheldezijde worden deze vernieuwd omdat ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Deze worden ook weer stroomgeleidend aan gebracht.
  • Aanbrengen van aanvullende bestorting. Na onderwaterinspectie van de bestaande bestorting wordt berekend hoeveel er bijgestort dient te worden om een robuuste constructie te realiseren die het in- en uitstomende water veilig kan geleiden zodat er geen ontgrondingen ontstaan.

Foto's

 
 

Gerelateerde berichten:

Herstel van Flakkeese Spuisluis kan 4 miljoen euro kosten

woensdag 8 juli 2020 om 19:47 uur

BRUINISSE – Het kost maximaal 4 miljoen euro om de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam...

lees meer

Spuisluis Grevelingendam blijft dicht, Rijkswaterstaat zoekt eigenaar voor testcentrum getijdenenergie

vrijdag 3 juli 2020 om 16:31 uur

BRUINISSE – De Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam blijft nog zeker een jaar dicht. ,,Het...

lees meer

Rijk trekt vergunning voor bouw testcentrum getijdenenergie in de Grevelingendam in

woensdag 1 juli 2020 om 16:57 uur

BRUINISSE – Rijkswaterstaat trekt morgen de vergunning in voor de bouw van het Tidal Technology...

lees meer

Tientallen bekeuringen op afgesloten Grevelingendam

vrijdag 24 april 2020 om 17:43 uur

BRUINISSE – De handhaving heeft donderdag tientallen mensen bekeurd voor het negeren van het recreatie...

lees meer
Logo de-zeeuw.nl Logo Band met Schouwen-Duiveland