Logo Bru.nu

Bekijk Bruse bedrijven op de kaart!

© Murphy Forger

© Mandy Jongman


Stuur ook
jouw eigen
foto op!

Weinig geld voor mosselinnovatie

zaterdag 18 maart 2006 om 00:00 uur

door Marcel Modde (PZC)

BRUINISSE – Het onderzoek naar nieuwe kweekmethoden voor mosselen is in gevaar door tegenvallende inkomsten van de visserij. De verwachting is dat komend voorjaar slechts mondjesmaat op mossels kan worden gevist. Daarmee blijven de verdiensten van de mosselbedrijven en de productorganisatie achter en is er minder financiële ruimte om over de horizon heen te kijken, aldus vissersvoorman W. van den Berg.


De dip kan niet op een slechter moment komen, zei Van den Berg gisteravond tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Algemeen Vissersbelang in Bruinisse. Net nu de mosselsector en de milieuorganisaties het eens zijn over een onderzoek naar de voedselvoorraad voor de eidereend in de Waddenzee en de natuurwaarden van de mosselbanken. Daar komt nog bij dat particuliere initiatieven voor ontwikkeling van duurzame visserij onnodig duur worden, omdat de vergunningverlener zich eindeloos wil indekken tegen procesrisico’s. Alles bij elkaar zet dat een rem op innovatieve ontwikkelingen.

De Nederlandse overheid zou hierin moeten bijspringen, vindt de vissersvoorman. Hij trekt een vergelijking met andere kustlanden in Europa, waar de mosselcultuur op beduidend meer steun kan rekenen. „In het buitenland wordt schelpdieronderzoek door de nationale overheden betaald, terwijl wij het hier grotendeels zelf moeten doen.“

Maar ook intern klonk er de afgelopen maanden kritiek, op het overleg vanuit de sector met natuurorganisaties en wetenschappers. Enkele deelnemers aan dat overleg, onder wie gastspreker H. Sas, worden door vissers persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de ondergang van de kokkelsector. Dat maakt hen per definitie wantrouwend over de intenties ten opzichte van de mosselvisserij.

Van den Berg benadrukte gisteren echter nog eens dat ’zonder deze mensen de missie op niets zou zijn uitgelopen’. Hij telde dan ook snel de zegeningen van dat overleg: najaarvisserij in de Oosterschelde en de westelijke Waddenzee en tevens een vergunning voor de uitdunningsvisserij in het oostelijk wad.

Bovendien heeft de visserij met behulp van de wetenschapper Sas een zogeheten ’passende beoordeling’ geschreven. Daarin wordt volgens de regels van de natuurbeschermingswet aangetoond dat de mosselvisserij in de Waddenzee geen schadelijk effect heeft en dus een vergunning niet kan worden onthouden. Die beoordeling is volgens Sas te vergelijken met de toestemming aan de NAM voor aardgasboringen. Gaat het mis, dan kan de activiteit altijd nog worden stilgelegd. Onduidelijk is nog of de natuurbeweging bezwaar zal aantekenen.

 
 
Logo de-zeeuw.nl Logo Band met Schouwen-Duiveland