Logo Bru.nu

Bekijk Bruse bedrijven op de kaart!

© Murphy Forger

© Mandy Jongman


Stuur ook
jouw eigen
foto op!

Dorpsraad Bruinisse – Enquête woningvraag 2021

vrijdag 28 mei 2021 om 10:07 uur

Geachte lezer,

Middels een schrijven van 24 mei j.l. heeft de Dorpsraad aangekondigd een korte vragenlijst rond te laten gaan om de woningbehoefte in Bru in kaart te brengen. We hebben uw input nodig om nieuwbouw in Bru te realiseren.

Waar bent u naar op zoek?

In de enquête treft u een tabel met daarin in horizontale rijen een aantal budgetklassen, en in de verticale kolommen een aantal typen woningen. Neemt u hierbij de cursieve uitleg boven de tabel in acht en kruis één mogelijkheid aan.

Er wordt u tevens gevraagd om uw naam en contactgegevens. Deze hebben wij nodig om te laten controleren of we een realistisch beeld van de woningvraag krijgen. De ingevulde lijsten worden gedeponeerd bij Klaassen Notarissen te Zierikzee. Uw persoonlijke gegevens zijn niet inzichtelijk voor de Dorpsraad en de resultaten worden anoniem en niet-herleidbaar verwerkt. Ook uw eventueel ingevulde e-mailadres wordt niet gekoppeld aan de onderzoeksresultaten. Uw privacy wordt op deze wijze gewaarborgd.

Werkwijze – digitaal

Indien u de enquête digitaal invult, dient u het invulformulier te downloaden via www.dorpsraad-bruinisse.nl. Via de knop “Formulieren” en vervolgens “Enquête woningvraag 2021” kunt u de enquête downloaden . Vervolgens dient u het document te openen in uw webbrowser (om bewerken mogelijk te maken), in te vullen en op te slaan op uw eigen apparaat. Aansluitend dient u het document via de e-mail te verzenden naar info@klaassennotarissen.nl. In de onderwerpregel dient u op te nemen “T.a.v. mevr. mr. N.E. Soeters-Schot – Woningbehoefte Bruinisse”. U kunt de enquête tot en met 14 juni 2021 versturen.

Werkwijze – papier

Mocht u niet in staat zijn de vragenlijst digitaal in te vullen en te verzenden, kunt u contact opnemen met dhr. N.P. de Danschutter (0111-482123), mevr. M. Maaskant (marjamsk60@zeelandnet.nl) of dhr. R. van Klinken (rikvanklinken@gmail.com). Er wordt dan voor gezorgd dat u een vragenlijst op papier in kunt vullen. U krijgt een enveloppe met daarop de adresgegevens van de notaris, één van de genoemde personen kan de brief eventueel voor u verzenden naar de notaris. Een postzegel is niet nodig. De ingevulde enquête dient uiterlijk 14 juni 2021 bij de notaris aanwezig te zijn.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst omtrent dit initiatief of over deze enquête, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Dorpsraad, dhr. N.P. de Danschutter (0111-482123).

Deelname aan deze enquête leidt niet automatisch tot voorrang bij een eventueel nieuwbouwproject. Aan deelname aan deze enquête kunnen op geen enkele manier rechten en/of plichten worden ontleend.

 
 

Gerelateerde berichten:

Een echte Bruënaar gaat niet naar Zierikzee; Roep om meer huizen voor jongeren zwelt aan

vrijdag 9 juli 2021 om 13:40 uur

Wat hebben ze op het gemeentehuis in Zierikzee tegen Bruinisse? Is de aversie tegen de...

lees meer

Bruinisse bruist weer met nieuw dorpshart; bewoners hebben wel vier keer overlast moet doorstaan

vrijdag 18 juni 2021 om 20:13 uur

BRUINISSE – Wat een paar mooi aangelegde straatstenen en een beetje spelen met de ruimte...

lees meer

Dorpsraad Bruinisse : De bouw van het gezondheidscentrum kan beginnen!

zondag 7 maart 2021 om 18:48 uur

Geachte lezer! De bouw van het gezondheidscentrum kan beginnen. We zijn verheugd! De bouw van...

lees meer

Pleidooi dorpsraad voor meer (starters-)woningen: ‘Een Bruënaar wil op Bru blijven wonen’

donderdag 4 februari 2021 om 19:35 uur

BRUINISSE – In de verouderde woonvisie van de gemeente staat Bruinisse al uitdrukkelijk bestempeld als...

lees meer
Logo de-zeeuw.nl Logo Band met Schouwen-Duiveland