Logo Bru.nu

Bekijk Bruse bedrijven op de kaart!

© Murphy Forger

© Mandy Jongman


Stuur ook
jouw eigen
foto op!

Gemeente Schouwen Duiveland: Riekusweek V

zondag 17 maart 2024 om 18:01 uur

Beste bewoner(s),

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat ook Schouwen-Duiveland te maken heeft met een krappe woningmarkt. Vooral starters komen moeilijk aan een woning en de doorstroming van ouderen naar
nultredenwoningen komt moeizaam op gang vanwege beperkte beschikbaarheid van passende (levensloopbestendige) woonvormen.

Aan de hand van de structuurvisie Bruinisse 2025 wordt er al enige tijd overleg gevoerd tussen de dorpsraad Bruinisse en gemeente over het realiseren van woningen op de locatie van de voormalige voetbalvelden gelegen aan de Dijkstraat. Er is gewerkt aan een concept ontwerp voor Riekusweel V. Dat laten we u graag zien en willen we met u bespreken. We nodigen u daarom van harte uit voor een inloopbijeenkomst in het dorpshuis van Bruinisse.

Inloopbijeenkomst
Voor de ontwikkeling van het plangebied Riekusweel V is een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd en vervolgens een concept ontwerp gemaakt. Tijdens de inloopbijeenkomst gaan we hierover met u in gesprek en horen wij graag wat u van het ontwerp vindt. Dit moment kunt u dan ook gebruiken om vragen te stellen en opmerkingen en tips achter te laten voor de nadere uitwerking van het ontwerp.

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 3 april van 16.00-21.00 uur in het dorpshuis in Bruinisse. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen tussen de aangegeven tijden. Medewerkers van gemeente zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan.

Er is nog geen informatie beschikbaar over een eventuele toewijzingsprocedure dan wel verkoopprocedure voor kavels/woningen in het plangebied Riekusweel V. Dit is dan ook geen onderdeel tijdens de inloopbijeenkomst.

 
 
Logo de-zeeuw.nl Logo Band met Schouwen-Duiveland