Logo Bru.nu

Bekijk Bruse bedrijven op de kaart!

© Murphy Forger

© Mandy Jongman


Stuur ook
jouw eigen
foto op!

Ingezonden brief Roberto van Veldhuizen ‘Verkeerssituatie nieuwbouw supermarkt’

donderdag 23 mei 2019 om 20:12 uur

Beste lezer,

Ik wil graag reageren op berichten uit de media over de verkeersveiligheid rondom de uitbreidingsplannen van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall in Bruinisse. Ik snap de zorgen. Er staan dan ook veranderingen op stapel op en rondom de Dreef en ik wil deze veranderingen graag met u delen.

Ik wil in deze brief uitleggen waarom is gekozen voor uitbreiding van de supermarkt op de huidige locatie en wat gaan doen om te zorgen dat er rondom de omgeving van Albert Heijn een verkeerssituatie ontstaat die de veiligheid van de verkeersdeelnemers zoveel mogelijk waarborgt.

Is onderzocht of de supermarkt naar buiten het dorp verplaatst kan worden?

Het provinciaal beleid bepaalt dat winkels zoveel mogelijk in de centra van kernen moeten worden gefaciliteerd, omdat dit leidt tot een betere voorzieningenstructuur en daarmee de leefbaarheid in de kern. Juist de clustering van winkels rondom een supermarkt maakt het dat bewoners in een aantrekkelijke omgeving ‘op het dorp’ kunnen kopen. De locatie aan de Dreef/Nieuwstraat is voor Bruinisse bij uitstek geschikt om een goed voorzieningenniveau op te zetten; er is ruimte om een intiem plein te maken (4 wanden met hoogte) met winkels waarbij er boven gewoond kan worden.
Een goed voorzieningenniveau leidt tot vestiging van meer ondernemers en meer winkels leidt tot meer gezinnen die graag in het dorp willen (blijven) wonen.

Is er goed gekeken naar de verkeersveiligheid en de afwikkeling van (groot) verkeer in de kern?

Er is meer dan één jaar intensief met alle stakeholders gesproken over welke belangen er zijn m.b.t. verkeersveiligheid. Ondernemersvereniging, dorpsraad, Obase (de Meerpaal), gemeente en mijn ontwikkelteam hebben intensief met elkaar overlegd welke opties er zijn om de verkeersveiligheid voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te maken.
Omdat het verplaatsen van de supermarkt geen optie is en de noodzaak om de verkeersstromen aan de voorzijde van het plein zo optimaal mogelijk te maken is er geen andere optie dan de huidige situatie met laden-en lossen te handhaven en sterk te verbeteren.
Wat zijn de verbeteringen in de nieuwe situatie:

  • Door de inrit van het laad-loshof iets te verleggen kan transport straks aanrijden via de Dorpsweg en dan ook wegrijden via de Dorpsweg. Zo houden we het winkelplein veilig en voorkomen we het rijden met vrachtauto’s langs de twee scholen via de Dreef en de Molenstraat.
  • Het faciliteren van een ‘Kiss en Ride’ zone aan de Dreef zorgt er voor dat ouders hun kind keurig aan het looppad richting de Meerpaal ‘voor de deur’ kunnen afzetten en verbetert daarmee ook de situatie op het parkeerterrein voor de AH, Etos en Gall&Gall.
  • Op het nieuwe plein waar klanten kunnen parkeren komt een duidelijke scheidingszone tussen winkels en trottoir enerzijds en rijbaan met parkeervakken anderzijds; kinderen zijn veilig op het trottoir.
  • De weg rondom het plein aan de Dreef wordt zo ingericht dat het uitstraalt dat hard rijden niet aan de orde is.

Tot slot

De organisaties Albert Heijn, Etos en Gall&Gall zijn de op de hoogte van onze gezamenlijke wens om in aanrijtijden van transport rekening te houden met de tijden dat kinderen naar school gaan of de school verlaten. Ik zal mij met genoemde organisaties inspannen om dit in goede banen te leiden (dit zal in 90% van de gevallen ook lukken), maar garanties geven kan ik niet. Ook deze organisaties en hun mensen veranderen continue, om nog maar te zwijgen van de transporteurs en hun chauffeurs als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Ik stel het op prijs om opmerkingen/suggesties en/of klachten tijdig te ontvangen, zodat we met elkaar blijven streven naar een zo veilig mogelijke verkeerssituatie.
Er is daarvoor een speciaal mailadres geopend: samenveilig@marketplaza.nl

Met vriendelijke groet,

R.L.J. van Veldhuizen
Initiatiefnemer

 
 

Gerelateerde berichten:

Presentatie van het definitieve ontwerp van de herinrichting van het Kerkplein

zondag 21 juni 2020 om 12:25 uur

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor de herinrichting...

lees meer

afronding werkzaamheden dreef en start bouw gat van Bru

donderdag 18 juni 2020 om 17:30 uur

Het is de bedoeling om begin juli de werkzaamheden aan de Dreef vrijwel volledig af...

lees meer

Nieuw Kerkplein moet met fontein en speeltuin voor meer levendigheid in Bruinisse zorgen

woensdag 27 mei 2020 om 15:54 uur

Bewoners en bezoekers van het vernieuwde centrum van Bruinisse moeten straks een andere richting op....

lees meer

Market Plaza Bruinisse is weer open! Da’s zelfs zonder toeters en bellen groot feest

woensdag 18 maart 2020 om 22:02 uur

BRUINISSE – Dat ze haar boodschapje twee weken lang niet op Bru kon doen, was...

lees meer
Logo de-zeeuw.nl Logo Band met Schouwen-Duiveland