Bru's Running Team

De runners uit Bruinisse

Team

Eind 2007 waren een aantal enthousiaste Roparun-deelnemers uit Bruinisse voornemens om een "eigen" team met mensen vanuit Bruinisse op te richten. Als Republiek Bru konden we ook op dit vlak niet achterblijven.

Met vier personen werd gestart en werden mensen gepolst die bereid waren om hier aan deel te nemen.

 Dit enthousiasme werd al snel opgepikt door verschillende mensen uit het dorp en de aanmeldingen voor loper, fietser, chauffeur en de overige functies werden snel ingevuld.

Omdat het team nog in de kinderschoenen stond waren er geen materiaal, bus of andere zaken aanwezig. Iedereen die hierin iets kon bijdragen bracht iets mee. Ook in het dorp was het enthousiasme voelbaar en konden we op materiele en financiele steun rekenen van de inwoners.

Al snel werd door de oprichters besloten om er een officiele stichting van te maken om enige belangenverstrengeling te voorkomen. Joeri de Zeeuw was verantwoordelijk voor het logo en er moest een naam voor het team worden verzonnen. Het moest een combinatie worden van hardlopen, Bruinisse en vooral het teamverband. Het Bru's Running Team was geboren!

Met een oude bus , zonder stoelen en wc trokken we naar Parijs om deel te nemen aan de eerste Roparun van het Bru's Running Team. Onderweg ondervonden we weinig hinder en hadden we geen materiaalpech of blessures. De lopers hadden het op zondag wel erg zwaar vanwege het erg warme weer en het vele vochtverlies. In allerijl hebben we bij een apotheek in Belgie nog zouttabletten gekocht voor de lopers.

Omdat de route toen nog via Steenbergen en de Philipsdam ging werden we op maandagochtend verwelkom geheten door een paar honderd inwoners van Bruinisse, met een heuse boog en swingende muziek! Dat gaf ons als team een enorme boost!

Terugkijkend naar deze eerste deelname ontstond het gevoel "voor het leven". Tot de dag van vandaag heeft het team ieder jaar deelgenomen aan de Roparun.

De eerste vier jaar hebben we deelgenomen vanuit Parijs. Toen de organisatie in 2012 besloot ook om met 50 teams vanuit Hamburg te starten vonden we hier onze nieuwe uitdaging. Tijdens de 2e en 3e deelname vanuit Hamburg introduceerden we als Bru's Running Team iets nieuws. Deelname van mindervaliden. Dit vergde enige inspanning om de organisatie ervan te overtuigen dat dit kon en we hebben het gedaan! Dit was ontzettend leuk om te doen en heeft een aantal minder validen de kans gegeven om hun droom en ambitie hierin waar te maken. Dit was weer een uniek hoofdstuk aan het boek van ons team.

Dit jaar wordt de elfde keer dat we deelnemen aan de Roparun. Een mooie mijlpaal. Dit jaar gaan we weer vanaf Hamburg. Totaal zijn we dan 5 keer uit Parijs gestart en 6 keer uit Hamburg. Doordat de Roparun vanuit Hamburg ook steeds meer bekendheid krijgt, verwachten we op de route ook weer de nodige festiviteiten!

Naast het sportieve gedeelte en de mooie ervaringen kunnen we ook met trots zeggen dat we in de voorgaande edities de grens van  € 160.000,- donaties hebben gehaald ! Voor een team uit een klein dorpje iets om ontzettend trots op te zijn. Daarnaast kunnen we terugkijken om hele mooie evenementen waarbij een aantal jaarlijks terugkerende successen zijn. Zo valt te denken aan de Running Diners, Wijnproeverij/golfevent, de Ronde van Bru, sponsorlopen van de scholen, collecten, flessenacties en nog vele andere manieren om tot dit geweldige bedrag te komen.

In 2009 hebben we de beschikking gekregen over een eigen bus, die omgebouwd kan worden voor het team tijdens de Roparun. Daarnaast wordt de bus met vrijwilligers en verhuur aan verenigingen, stichtingen en gezelschappen rijdende gehouden, zonder dat dit ten koste gaat van de donaties die we aan de Roparun willen doen.

Door de deelname van het Bru's Running Team (en ook de Schouwenduiveland Runners uit Zierikzee) heeft het eiland Schouwen-Duiveland al mogen rekenen op mooie donaties van de Stichting Palliatieve Zorg van de Roparun. Het ziekenhuis in Zierikzee en de Hospice hebben mooie donaties gehad.

Terugkijken op de afgelopen 10 jaar, kunnen we zeggen dat het Bru's Running Team inmiddels een begrip is op Schouwen-Duiveland maar ook binnen de Roparun-organisatie. Via Nelly Cooman, vertegenwoordigster van de Roparun, heeft het team een speciaal plaatsje weten te veroveren.

Met recht kunnen we zeggen: "Bru's Running Team, mijn team!"

 brt-logo-small